ALGEMENE INFOXBRIGADE is opgericht met als hoofddoel kwaliteitsvolle begeleiding te voorzien voor wintersporters die zich willen verbeteren in één van de cult-wintersporten Freestyle ski, Freestyle snowboard en Telemark.

XBRIGADE wil dit verwezenlijken met coaching op vaste tijdstippen in de week, door een mix van gediplomeerde en ex-wedstrijdrijders. Ook de organisatie van wedstrijden, kampen tijdens vakantieperioden en fun-contests behoren tot het aanbod.

XBRIGADE werkt volgens volgende waarden:
Motiveer elkaar... Respecteer elkaar... Verleg grenzen...RIDERS komen op tijd en zorgen ervoor dat hun materiaal is in orde. Materiaal omvat snowboard, boots en beschermmateriaal (helm verplicht, crashpants en rugbeschermer aan te raden).
Inboarden voor de start van de training kan gerust, maar op eigen risico (een goed opwarming is absoluut noodzakelijk).

RIDERS verzamelen voor de start van de training onderaan de piste bij de trainer.

RIDERS zijn fit, uitgeslapen en niet onder invloed van verboden-, stimulerende middelen of alcoholische dranken.

RIDERS zorgen voor een goede groepssfeer, gezonde push en een aangename sfeer om te trainen.

RIDERS volgen de feedback van de trainer op.

RIDERS verlaten de training niet zonder dit aan de trainer te melden.
COACHES zijn fit, uitgeslapen en niet onder invloed van verboden-, stimulerende middelen of alcoholische dranken.

COACHES die last minute niet kunnen komen of later zal zijn, verwittigen de clubverantwoordelijke en de andere trainers van dienst via telefoon of sms. De coach in kwestie probeert een vervanger te zoeken.

COACHES die lang een bepaalde groep getraind hebben waarna een coach wissel volgt, zorgen voor een goede communicatie over de komende training(en) zodat er een goede follow-up is.

COACHES zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en van het feit dat hij/zij vertegenwoordigers zijn van de sport.

COACHES hebben respect voor elkaar, de leden, de piste uitbater en het pistepersoneel.

COACHES houden rekening met de persoonlijkheidskenmerken van de riders bij het geven van feedback (positieve feedback, stimulerend werken voor de ene, soms wat harder zijn voor de andere)

COACHES houden steeds rekening met de veiligheid van de riders. Jongeren/kinderen pushen kan goed zijn, maar ga daarin niet te ver en neem geen onnodige risico’s. Zorg voor een progressieve opbouw.

COACHES bewaren steeds een gezonde afstand als trainer ten opzichte van kinderen.
VOORBEREIDING VAN EEN TRAINING
ELKE TRAINER KOMT MET EEN LESVOORBEREIDING NAAR TRAINING. DEZE HOEFT NIET NEERGESCHREVEN TE ZIJN MAAR BELANGRIJK IS WEL DAT DE TRAINER WEET WAAR HIJ OP WIL WERKEN MET DE GROEP.
HET THEMA VAN DE TRAINING KADERT BINNEN EEN KORT- EN LANGER TERMIJN DOEL. ER WORDT HIER MET DE GROEP SPECIFIEK NAAR TOE GEWERKT.

DE START VAN DE TRAINING
DE TRAINERS KOMEN OP TIJD EN ZORGEN ERVOOR DAT ER STIPT GESTART KAN WORDEN MET DE TRAINING.
DE GROEP WORDT VERZAMELD ONDERAAN DE PISTE, OOK AL ZIJN ER NOG MAAR ENKELE LEDEN AANWEZIG. DE TRAINER KADERT DE TRAINING. WAT GAAN WE DOEN? WAAROM? ZIJN ER VRAGEN? ER IS EEN DUIDELIJK STARTMOMENT. ALS ER NADIEN NOG LEDEN LAATTIJDIG BINNENKOMEN, KAN DE UITLEG EVENTUEEL NOG EENS HERHAALD WORDEN MAAR KORT EN NIET TEN KOSTE VAN DE LEDEN DIE WEL OP TIJD WAREN.


TIJDENS DE TRAINING


ER WORDT OP EEN GEMOTIVEERDE, DIDACTISCH VERANTWOORDE MANIER LES GEGEVEN IN EEN VEILIGE SETTING WAAR FUN EN PROGRESSIE CENTRAAL STAAN. DE TRAINER BRENGT ELKE RIDER NAAR EEN HOGER NIVEAU DMV GERICHTE FEEDBACK, ZO NODIG GEDIFFERENTIEERD OP BASIS VAN VERSCHILLEN IN TECHNISCH NIVEAU, GESLACHT, LEEFTIJD, FYSIEKE GESTELDHEID, ENZ.


HET EINDE VAN DE TRAINING


DE TRAINERS ZORGEN VOOR EEN DUIDELIJK EINDMOMENT VAN DE TRAINING: HIGH FIVE VOOR IEDEREEN, WAT GING GOED EN WAT KON BETER? WAAR GAAN WE VOLGENDE WEEK OP WERKEN?
RIDERS DIE LANGER WILLEN BLIJVEN KUNNEN DAT DOEN, MAAR OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. ENKELE TIPS VAN DE TRAINER KUNNEN OOK WENSELIJK ZIJN. GEDURENDE EEN AANTAL MOMENTEN PER JAAR STAAN DE TRAINERS TER BESCHIKKING VAN DE OUDERS VOOR VRAGEN OF OVERLEG.

Reacties